គ.​ជ.ប​ នឹង​ជួបពិភាក្សាជាមួយ គណបក្សនយោបាយ ស្តី​ពីដំណើការនៃការចុះបញ្ជី គណបក្សនយោបាយ និងបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត

http://cambodianvotervoice.org/kh/index.php?option=com_content&view=article&id=3192:2013-05-02-02-10-53&catid=13:2011-10-14-07-20-47

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី02 ឧសភា ឆ្នាំ2013 ម៉ោង02:08
​គណៈកម្មាជាតិរៀបចំកា​របោះឆ្នោត (គ.ជ.ប)​ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹ​ងមួយ កាលពីថ្ងៃទី៣០ ខែឧ​សភា ឆ្នាំ២០១៣ ដល់គណ​បក្សនយោបាយ អង្គ​ការសង្គមស៊ីវិល​ និងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអ​ស់ ឲ្យ​បានជ្រាបថា គ.​ជ.ប នឹងរៀបចំ​ប្រជុំពិភាក្សា ជាមួយតំណាង គណ​បក្សនយោបាយ និ​ង​អង្គ​ការ​​មិ​នមែនរដ្ឋាភិបាល ស្តីពី​ដំណើកា​រនៃការ​ចុះបញ្ជីគណបក្សនយោបា​យ និងប​ញ្ជីបេក្ខជន​ឈរ​ឈ្មោះបោះ​ឆ្នោត។

កិច្ចប្រជុំនេះ​នឹងរៀបចំឡើង នៅថ្ងៃទី០៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១​៣ ចាប់ពីម៉ោង ១០:០០ ព្រឹកទៅ​ នៅទីស្តីការ គ.ជ.ប ​ក្រោមការដឹកនាំដោ​យ លោក ហាវ៉ាន់ ស៊ីវិល័​យ សមាជិក គ.ជ.ប។

កែ​ចុងក្រោយ​នៅ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី02 ឧសភា ឆ្នាំ2013 ម៉ោង02:12
Advertisements

Posted on 2 May 2013, in គ.ជ.ប (NEC Election). Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: