គ.ជ.ប​ នឹង​រៀប​ចំកិច្ច​ប្រជុំ​ស្តីពី​ការ​ត្រៀមចុះ​បញ្ជី​គណបក្សន​យោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត ​​​

http://cambodianvotervoice.org/kh/index.php?option=com_content&view=article&id=3140:2013-04-22-03-59-30&catid=13:2011-10-14-07-20-47

ថ្ងៃច័ន្ទ ទី22 មេសា ឆ្នាំ2013 ម៉ោង03:51
​គណៈកម្មាធិការជាតិ​រៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) បា​នចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយ កា​លពីចុង​សប្តា​ហ៍កន្លងទៅ ដោយបា​នជូនដំណឹងដល់សាធារ​ណៈជនថា នៅថ្ងៃ​ទី២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៣​ខាងមុខនេះ គ.ជ.ប នឹងរៀប​ចំកិច្ចប្រជុំមួយជាមួ​យតំណាងគណបក្ស​នយោបាយ និងអង្គការមិន​មែន​រដ្ឋាភិបាល ស្តីពីការត្រៀមចុះ​បញ្ជីគណបក្សនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត​ និងបញ្ជីបេក្ខ​ជន​​ឈរឈ្មោះ។ កិច្ចប្រជុំនេះនឹងប្រ​ព្រឹត្តទៅនៅទីស្តីការ គ.ជ.​ប ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក​ស្រី  ស៊ីន ជុំបូ អនុ​ប្រធាន គ.ជ.​ប។​

លោក​ស្រី  ស៊ីន ជុំបូ( រូបកណ្តាល)

Advertisements

Posted on 22 April 2013, in គ.ជ.ប (NEC Election). Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: