គ​.ជ.ប ​ធ្វើវិសោធនកម្ម​លើប្រតិទិន​បោះឆ្នោតឆ្លើយតបទៅនឹងសំណូមពរគណបក្សនយោបាយ​​

http://cambodianvotervoice.org/kh/index.php?option=com_content&view=article&id=2982:2013-02-21-03-36-47&catid=13:2011-10-14-07-20-47

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី21 កុម្ភៈ ឆ្នាំ2013 ម៉ោង03:19
​ប្រភពព័ត៌មានដែលទើ​បទទួលបានពីគណៈក​ម្មាធិការជាតិរៀបចំ​ការបោះឆ្នោត (គ.ជ.​ប) ​បានឲ្យដឹងថា ប្រ​តិទិននៃការបោះឆ្នោ​តជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្តនីតិកាល​ទី៥ ឆ្នាំ២០១៣នេះត្រូវ​បានធ្វើវិសោធនកម្ម​ចំនុចមូយចំនូនដូចជា៖​
​•ការ​ចុះបញ្ជីគណបក្សនយោបាយ​ឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត និ​ងបញ្ជីបេក្ខជន គឺត្រូ​វចាប់ផ្តើមនៅ ថ្ងៃទី២​៩ ខែមេសា រហូត​ដល់ ថ្ងៃទី១៣ ​ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០១៣។​
•​ការប្តឹងតវ៉ាទៅនឹង​ការបដិ​សេធ​ការសុំចុះបញ្ជី​គណបក្សទៅក្រុមប្រឹក្សាធ​ម្មនុញ្ញក្នុងរយៈ​ពេល ៥ថ្ងៃ​ គឺត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃ​ទី០២ ​ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០​១៣។​
​•ការដោះស្រាយ​បណ្តឹងដោយក្រុមប្រឹក្សា​ធម្មនុញ្ញ​ក្នុងរយៈពេល១០ថ្ងៃ គឺ​ត្រូវបញ្ចប់នៅ​ថ្ងៃទី ១​២ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣​។
ទា​ក់ទងនឹងការធ្វើ​វិសោធនកម្មប្រតិទិនបោះ​ឆ្នោតនាពេលនេះ លោក ទេ​ព នីថា អគ្គលេ​ខាធិការ គ.​ជ.ប បានឲ្យដឹងថា គឺ​ធ្វើតាមសំណូមព​ររបស់គណបក្សនយោបាយដែល​បានសំណូមពរឲ្យ រយៈពេលនៃ​ការចុះបញ្ជីគណបក្សនយោបាយឈរឈ្មោះ​បោះឆ្នោត និងបញ្ជីបេក្ខ​ជនឲ្យមាន រយៈពេលវែងជា​ងមុន។

01

លោក ទេ​ព នីថា អគ្គលេ​ខាធិការ គ.​ជ.ប

Advertisements

Posted on 21 February 2013, in គ.ជ.ប (NEC Election). Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: