ខុមហ្រ្វែល​រៀបចំ​កិច្ចពិភាក្សា​ស្តីពី​កំណែ​ទម្រង់​ការបោះ​ឆ្នោត​ និង​លំហរ​ប្រជាធិបតេយ្យ​ ជា​មួយ​ភាគី​ពាក់​ព័ន្ធ​នៅ​ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង​​​​​​​​​​

http://www.cambodianvotervoice.org/kh/index.php?option=com_content&view=article&id=2902:2013-01-31-04-27-44&catid=13:2011-10-14-07-20-47

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី31 មករា ឆ្នាំ2013 ម៉ោង04:23

​នៅថ្ងៃទី៣១ ខែមក​រា ឆ្នាំ២០១៣ គណៈកម្មាធិ​ការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរី ​និងយុត្តិធម៌ នៅ​កម្ពុ​ជា ហៅកាត់​ថា “ខុមហ្រ្វែល” បានស​ហការជាមួយអង្គការ និងសមា​គមដែល ធ្វើការ ពាក់ព័ន្ធនឹងកា​របោះឆ្នោត រៀបចំ​កម្ម​វិធីកិច្ច​ពិភា​ក្សាមួយស្តីពីកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោ​ត និង លំហរប្រជាធិ​បតេយ្យនៅកម្ពុជា។ កិច្ចពិ​ភាក្សានេះត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅខេត្តកំ​ពង់ឆ្នាំង ដែល មានការចូលរួ​លរួមពីតំណាងគណបក្សន​យោបាយ លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការ​បោះឆ្នោត អាជ្ញាធរ ប្រ​ជាពលរដ្ឋ ​និងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលពា​ក់ព័ន្ធ។ គួរបញ្ជាក់ផងដែ​រថាកិច្ចពិភាក្សា នេះរៀបចំ ឡើងក្នុងគោ​លបំណងដើម្បី​ឲ្យភាគីពាក់ព័​ន្ធបានលើកឡើង និង​ជជែក​ពិភាក្សាពីបញ្ហាដែលទា​​​​ក់​ទងទៅនិងការបោះឆ្នោត និងប្រជាធិបតេយ្យនៅក​ម្ពុជា និងព្រមទាំងស្វែងរកអ​នុសាសន៍សម្រាប់ ចែកជូនដល់អ្ន​កចូលរួម និងបញ្ជូនទៅស្ថាប័នដែ​លពាក់ព័ន្ធធ្វើការពិចារណា និងដោះស្រាយ។​COMFREL_LOGO_2012

Advertisements

Posted on 31 January 2013, in ផ្សេងៗ. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: