ការ​ដោះស្រាយ​ពីបញ្ហា​ប្រើ​ប្រាស់​ធន​ធាន​រដ្ឋពីសំណាក់​គណបក្ស​នយោបាយ​មិនមែន​ជាសមត្ថកិច្ច​របស់ គ.ជ.ប ទេ

http://www.cambodianvotervoice.org/kh/index.php?option=com_content&view=article&id=2899:2013-01-31-02-59-27&catid=13:2011-10-14-07-20-47

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី31 មករា ឆ្នាំ2013 ម៉ោង02:53

កាល​​ពីថ្ងៃទី ២៨ ខែ​មករា ក​ន្លងទៅនេះ​​​​​​​វិទ្យុខ្មែរប៉ុ​សិ៍្ត​ បា​នធ្វើកា​រផ្សា​យកិច្ច សម្ភាសន៍​មួយស្តីពី​ការ​បោះឆ្នោតនៅ​កម្ពុជា​ ដែលមា​នអគ្គលេខាធិការនៃ ​គ.ជ.ប លោ​កទេព នីថា ចូលរួម​ក្នុងការឆ្លើយ សំនួររប​ស់អ្នករៀបចំកម្មវិធី។ ពាក់​ព័ន្ធនឹងសំ​នួរដែលពេលប​ច្ចុប្បន្នគេឃើញ មានការ​ប្រើប្រាស់ ធនធាន​រដ្ឋពីសំណា​ក់ បណ្តាគណបក្ស​ន​យោបាយ​ លោកអគ្គលេខាធិ​ការនៃ​ គ.ជ.ប​ រូបនេះបា​ន​ឆ្លើយ​យ៉ាង​ខ្លីថា​បញ្ហា​នេះមិ​នមែ​ន​ជាស​មត្ថកិច្ចរបស់ គ.​ជ.​ប ​នោះទេ​។​ លោក​បានបន្តថា គណបក្សធ្វើស​កម្មភាពគោរ​ពតាមច្បាប់ស្តីពីការ​បង្កើតគណបក្ស​នយោបាយ។​ ក្នុងករណី ដែលគណបក្ស​ធ្វើផ្ទុយ​ពីច្បាប់នេះ គ.ជ​.ប​ គ្មានសមត្ថកិ​ច្ចក្នុងការដោះស្រាយ​ទេ។ សូម​បញ្ជាក់ថា កា​រប្រើប្រាស់ធនធាន​រដ្ឋពីសំណាក់គណបក្សន​យោបាយមានដូចជា​ ការប្រើប្រាស់​មធ្យោបាយ ដឹកជ​ញ្ជូន ឬ ​ទីកន្លែងស្ថាប័នរ​បស់​រដ្ឋ ​និ​ងមន្ត្រីរាជកា​រ យកពេលវេលាការងា​ររបស់ខ្លួនទៅបម្រើ ឲ្យផល​ប្រយោជន៍គ​ណបក្សនយោបាយ។​tepnitha_305

 

លោ​ក​​ទេ​ព​​ នី​ថា​​ អគ្គលេ​​​​ខា​​ធិការនៃ ​គ.ជ.ប

Advertisements

Posted on 31 January 2013, in គ.ជ.ប (NEC Election). Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: