គណ​បក្សប្រឆាំង​ ស្នើរសុំឲ្យ ​គ.ជ.ប​ ទទួលយក​អនុសាន៍​របស់លោក ​សូរីយា ​ស៊ូបាឌី ដាក់បញ្ចូ​លក្នុង​សេចក្តី​ព្រៀងបទបញ្ជា ​និងនីតិវិធី​សំរាប់​ការ​បោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៣​​​​​​​​​

http://cambodianvotervoice.org/kh/index.php?option=com_content&view=article&id=2859:2013-01-23-03-50-59&catid=13:2011-10-14-07-20-47

ថ្ងៃពុធ ទី23 មករា ឆ្នាំ2013 ម៉ោង03:45

នៅ​ក្នុងលិខិតមួយ​ច្បាប់ដែលចុះហត្ថលេខា ដោ​យ  ប្រធានគណប​ក្សសមរង្ស៊ី និងគណប្សសិទ្ធិ​មនុស្ស កាលពី ថ្ងៃទី​២១ ខែមករា ឆ្នាំ​២០១៣ ម្សិលមិញនេះ ​បានដាក់ជូនទៅគណៈក​ម្មការជាតិ​រៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ​.ប) ដែលមាន​គោលបំណងស្នើសុំឲ្យ គ​.ជ.ប ទទួលយក អនុសាសន៍ របស់លោក សូរិយ៉ា ស៊ូបា​ឌី អ្នករាយការណ៍ពិ​សេសរបស់អ​ង្គការសហប្រជាជាតិ ទទួលប​ន្ទុក សិទ្ធិ មនុស្ស​ប្រចាំនៅកម្ពុជាដែលនិយាយ​ទាក់ទងអំពីការបោះឆ្នោ​តនៅកម្ពុជា ដើម្បីដាក់បញ្ចូល​ទៅក្នុងសេចក្តីព្រាងបទបញ្ជា ​និងនីតិវិធីសំរាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំ​ងតំណាងរាស្រ្តឆ្នាំ២០១៣ ខាង​មុខនេះ។​​​

ប្រធានគណប​ក្សសមរង្ស៊ី និង គណប្សសិទ្ធិ​មនុស្ស

Advertisements

Posted on 23 January 2013, in ព័ត៌មានថ្មីៗពីសហគមន៍. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: