ខុ​មហ្វ្រែល​​ បង្ហាញ​ការវាយ​ត​ម្លៃល​ទ្ធ​ផល​ចុង​ក្រោយ​នៃការបោះ​ឆ្នោត​ឃុំសង្កាត់​

(ថ្ងៃទី20 មិថុនា 2012, ម៉ោង 09:27:AM) | ដោយ: រតនា

ខុមហ្វ្រែល បង្ហាញការវាយតម្លៃលទ្ធផលចុងក្រោយ នៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់

(រូបថត: ស៊ីវ ចាន់ណា)

ភ្នំពេញ: អង្គការខុមហ្វ្រែល បានធ្វើការវាយតម្លៃលទ្ធផលចុងក្រោយ ជុំវិញដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី៣ កាលពីថ្ងៃទី៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១២។ លទ្ធផលនោះ បានប្រកាសនៅព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១២ នៅសណ្ឋាគារ អ៊ីមភើរៀ ហ្គាឌិន ដែលមានការចូលរួមមកពីតំណាងគណបក្សនយោបាយមួយចំនួនដែលប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី៣។

លោក ធន សារាយ ប្រធានគណៈកម្មាធិការនាយកខុមហ្វ្រែល និងជាប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការអាដហុក បានបញ្ជាក់ថា ដំណើរការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ មិនមានអំពើហិង្សា និងមិនមានភាពមិនប្រក្រតីធ្ងន់ធ្ងរ រហូតដល់ធ្វើឲ្យមានការរាំងស្ទះ ដល់ការបោះឆ្នោតឡើយ៕ S

Advertisements

Posted on 20 June 2012, in ការបោះឆ្នោត​ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: