ប្រមូល​រូបភាព គណបក្សនយោបាយ​ និង​​យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត

សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៣ ដែលនឹងប្រារព្ធ ទូទាំងប្រទេស នៅថ្ងៃទី ៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១២ ខាងមុននេះ រដូវកាល ឃោសនានយោបាយ បានចាប់ពីថ្ងៃទី ១៨ ខែឧសភា ដល់ថ្ងៃទី០១ ខែមិថុនា (រយៈពេល ១៥ ថ្ងៃ) អ្នកភូមិ និងបានប្លែកភ្នែកប្លែកអារម្មណ៍ ជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្រ្តថ្មីៗ របស់គណបក្សនយោបាយ ក៏ដូចជា ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ជុំវិញប្រធានបទ “ការបោះឆ្នោត“។

រូបថ្លុក របស់ខុមហ្វ្រែល វិភាគលើ ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១២

ក្រុមការងារ សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតកម្ពុជា នឹងខិតខំប្រមែរប្រមូល រូបភាពបោះឆ្នោត ២០១២ ដាក់ក្នុងហ្វែសប៊ុក ដើម្បីចែកជូនម្ចាស់ឆ្នោតទស្សនាកំសាន្តដោយសេរី … ប្រសិនបើ លោកអ្នកចង់បង្ហោះផ្សាយរូបបោះឆ្នោត២០១២ លើបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយរបស់សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតកម្ពុជា យើងនឹងផ្តល់ កិត្តិយសជាម្ចាស់រូបភាព (Credit) ជូនលោកអ្នក…

សូមចូលរួមចែករំលែករូបភាព ជាមួយនឹង www.facebook.com/cvv.org

Advertisements

Posted on 19 May 2012, in ការបោះឆ្នោត​ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: