គ.ជ.ប ប្រកាស​រើស​មន្រ្តី​បុគ្គលិក​ជាប់កិច្ច​សន្យា​ ៥៥៥ នាក់

​សេចក្តីជូនដំណឹង

​គណៈ​កម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការបោះ​ឆ្នោត​ ត្រូវការ​ជ្រើស​រើស​មន្រ្តីបុគ្គលិក​ជាប់កិច្ចសន្យា​រយៈពេល​ខ្លី ដើម្បី​បម្រើការងារ​នៅ​តាម​គណៈកម្មការរាជធានី​ ខេត្ត​រៀប​ចំ​ការបោះឆ្នោត​ទូទាំង​ប្រទេស​ចំនួន​ ៥៥៥ នាក់ សម្រាប់​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ សង្កាត់ ឆ្នាំ២០១២។

បេក្ខជន​ដែល​មានបំណង​ដាក់ពាក្យ​សុំ​បម្រើ​ការងារ​ សូមអញ្ជើញ​មក​ទាក់ទង​នៅតាម​ ទី​ស្នាក់​ការ​គណៈ​កម្មការ​រាជធានី​ ខេត្ត​រៀប​ចំ​ការបោះឆ្នោត​ទូទំាង​ប្រទេស​។

-ចាប់​ផ្តើម​ចែកពាក្យ​ និងទទួល​ពាក្យ​ ថ្ងៃទី​០១ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២​ (វេលាម៉ោង​ ៧.០០ ព្រឹក)

-ឈប់​ទទួល​ពាក្យ​នៅ​ថ្ងៃទី០៥ ​ខែកុម្ភៈ​ ឆ្នាំ២០១២ (វេលា​ម៉ោង​ ១៧.៣០ នាទី​ល្ងាច)

 

សូម​រកមើល​ សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​លេខ​របស់​គ.ជ.ប

Advertisements

Posted on 1 February 2012, in គ.ជ.ប (NEC Election), ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: