គ.ជ.ប កែប្រែ​គុណភាព​គេហទំព័រ​របស់​ខ្លួន

ទីបំផុត​ គណៈកម្មាធិការជាតិ​រៀបចំការ​បោះឆ្នោត​ (គ.ជ.ប) បានសម្រេច​ចិត្ត​​សាកល្បង​បង្ហោះ​គេហទំព័រ​ផ្លូវការ​របស់​ខ្លួន http://www.necelect.org.kh ​ហើយ នៅថ្ងៃនេះ​។ ទោះបីជា​ គេហទំព័រនេះ​ មិន​ទាន់​បានបញ្ចប់​ការ​រចនា​ និងបញ្ចូលទិន្នក៏ដោយ​ ក៏យើងសង្កេតឃើញថា​ មានភាពទាក់ទាញ​ និងគួរឱ្យ​ចាប់អារម្មណ៍​ជាងមុន​ ព្រោះយ៉ាងហោចណាស់​ ​មាន​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​​អក្សរយូនីកូដ​ ហើយមាន​ព័ត៌មាន​ជាច្រើន​ដែល​អាចរក​បានទាក់​ទងនឹងការបោះឆ្នោត​… សូមចូលទស្សនាដោយសេរី​…

គេហទំព័រថ្មី របស់ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប)

Advertisements

Posted on 2 November 2011, in គ.ជ.ប (NEC Election), សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោត. Bookmark the permalink. 4 Comments.

  1. តើគេហទំព័រនេះមានបង្ហាញពីរបៀបនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតទេ?

    • សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោត​កម្ពុជា កំពុងតែចងក្រង​ឯកសារ​ ពាក់ពន្ធ័នឹងការបោះឆ្នោត​នៅកម្ពុជា… យើងមិនប្រាកដថា គ.ជ.ប មានបង្ហាញពីរបៀបរាប់សន្លឹកឆ្នោត​ ឬអត់ទេ ? តែ សម្រាប់ សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោត​កម្ពុជា «មាន !» សូមទស្សនាគេហទំព័រដើម ៖ http://www.cambodianvotervoice.org

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: